OPREMA ZA VEZIVANJE I OSIGURANJE TERETA

Karakteristike
U skladu sa „EC Council Directive 98/37/EC Machinery“ Izrađene u skladu sa EN-12195-2 normom, Materijal : 100% poliester, termički obrađen
Minimalno izduženje, Ne oštećuju teret koji se diže, Ne korodiraju, Minimalna sopstvena težina, Radna temperatura : do 100° C

Napomena
Pridržavati se propisanih težina i načine upotrebe!
Ne koristiti oštećene trake!
Ne izlagati trake oštrim ivicama tereta!
Držati ih na suvom mestu ako se ne koriste duže vreme!


Zatezači nosivosti 4t/8t obezbeđuju lakše i manje terete (palete, kutije, vozila) i nikako se ne smeju upotrebljavati za obezbeđenje teških tereta (radnih mašina, velikih rezervoara), jer u tom slučaju može doći do izduženja, pa i do pucanja zatezača! Za obezbeđenje težih tereta, isključivo se koriste zatezači veće nosivosti (7t/14t i 10t/20t)!

Lančani zatezač za osiguranje tereta

Karakteristike
U skladu sa „EC Council Directive 98/37/EC Machinery“ Izrađene u skladu sa EN-12195-2 normom, Materijal : 100% poliester, termički obrađen
Minimalno izduženje, Ne oštećuju teret koji se diže, Ne korodiraju, Minimalna sopstvena težina, Radna temperatura : do 100° C

Napomena


Zatezači nosivosti 4t/8t obezbeđuju lakše i manje terete (palete, kutije, vozila) i nikako se ne smeju upotrebljavati za obezbeđenje teških tereta (radnih mašina, velikih rezervoara), jer u tom slučaju može doći do izduženja, pa i do pucanja zatezača! Za obezbeđenje težih tereta, isključivo se koriste zatezači veće nosivosti (7t/14t i 10t/20t)!Ručni vinč

Karakteristike
U skladu sa „EC Council Directive 98/37/EC Machinery“ Izrađene u skladu sa EN-12195-2 normom, Materijal : 100% poliester, termički obrađen
Minimalno izduženje, Ne oštećuju teret koji se diže, Ne korodiraju, Minimalna sopstvena težina, Radna temperatura : do 100° C

Napomena


Zatezači nosivosti 4t/8t obezbeđuju lakše i manje terete (palete, kutije, vozila) i nikako se ne smeju upotrebljavati za obezbeđenje teških tereta (radnih mašina, velikih rezervoara), jer u tom slučaju može doći do izduženja, pa i do pucanja zatezača! Za obezbeđenje težih tereta, isključivo se koriste zatezači veće nosivosti (7t/14t i 10t/20t)!


nazad